Zeegser loopje
menu

Zeegser loopje

Vier keer per jaar komt het dorpsblad 'Zeegser Loopje' uit. Het blad wordt sinds oktober 2018 digitaal via email bezorgd, maar u kunt het blad hier ook downloaden. Voor diegene, die geen digitale mogelijkheden heeft, wordt het Loopje via de gewone brievenbus bezorgd. 

Hierin worden de dorpsbewoners geinformeerd over allerlei dorpsgebonden zaken. Het Zeegser Loopje is echter ook een blad voor en door de inwoners van het dorp. Niet alleen Dorpsbelangen en redactie willen het Loopje vullen, maar ook u wordt van harte uitgenodigd als u iets wilt delen met uw medebewoners. Let er wel op dat uw bijdrage niet meer dan 400 woorden bevat en uit platte tekst bestaat zonder opmaak. Heeft u er een foto bij, dan deze apart meesturen. U kunt uw kopij sturen naar info@dorpsbelangenzeegse.nl.

 

Kopij voor het komende nummer inleveren voor 22 februari 2024

Download de meest actuele "Zeegser Loopje"
Website laten maken door Dotsimpel