Lid worden
menu

Lid worden

Wilt u lid worden van Dorpsbelangen Zeegse? Vul dan het onderstaande machtingsformulier in. 

Niet zo digitaal? Lever het machtigingsformulier dan in bij een van de bestuursleden.  

Zie voor reglementen en statuten de Over Dorpsbelangen pagina

Machtigingsformulier doorlopende SEPA Incasso
Naam incassant :         Vereniging Dorpsbelangen Zeegse (VDBZ)
Adres incassant :         Hoofdweg 1, 9483 PA Zeegse
Incassant-id :               NL71222040709920000
Kenmerk machtiging:  Lidmaatschap VDBZ

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

  • Vereniging Dorpsbelangen Zeegse (VDBZ) om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank, zodat die een bedrag van uw rekening
    kan afschrijven;
  • Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven,
    overeenkomstig de opdracht van VDBZ.

Deze machtiging is uitsluitend bedoeld voor het afschrijven van de jaarlijkse
contributie voor VDBZ. U heeft te allen tijde het recht om uw bank te vragen het
bedrag niet af te schrijven van uw rekening. U kunt dit doen tot en met de dag
waarop de afschrijving zou plaatsvinden.
Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze zelf laten
terugbetalen. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw
bank.

Website laten maken door Dotsimpel