Lid worden
menu

Lid worden

Wilt u lid worden van Dorpsbelangen Zeegse? 

Lever het machtigingsformulier dan in bij een van de bestuursleden.  

Zie voor reglementen en statuten de Over Dorpsbelangen pagina

Machtigingsformulier doorlopende SEPA Incasso
Naam incassant :         Vereniging Dorpsbelangen Zeegse (VDBZ)
Adres incassant :         Hoofdweg 1, 9483 PA Zeegse
Incassant-id :               NL71222040709920000
Kenmerk machtiging:  Lidmaatschap VDBZ

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

  • Vereniging Dorpsbelangen Zeegse (VDBZ) om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank, zodat die een bedrag van uw rekening
    kan afschrijven;
  • Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven,
    overeenkomstig de opdracht van VDBZ.

Deze machtiging is uitsluitend bedoeld voor het afschrijven van de jaarlijkse
contributie voor VDBZ. U heeft te allen tijde het recht om uw bank te vragen het
bedrag niet af te schrijven van uw rekening. U kunt dit doen tot en met de dag
waarop de afschrijving zou plaatsvinden.
Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze zelf laten
terugbetalen. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw
bank.

Website laten maken door Dotsimpel