Over Dorpsbelangen
menu

Over Dorpsbelangen

Contact gegevens:

Adres secretariaat: Hoofdweg 1, 9483 PA Zeegse, info@dorpsbelangenzeegse.nl

 

Bent u nog geen lid van Dorpsbelangen, dan kan dit natuurlijk nog altijd. Wilt u ons steunen, wilt u meedenken, praten en beslissen over uw dorp, maak dan uw lidmaatschapsbijdrage over op het rekeningnummer van Dorpsbelangen Zeegse. De kosten zijn 10 euro per jaar per huishouden voor het eerste lid van het gezin. Meer leden uit een gezin? Dan de volgende 5 euro per jaar. Hier beneden kunt u het machtingsformulier downloaden, invullen en inleveren bij een van de bestuursleden om Dorpsbelangen te machtigen het bedrag jaarlijks af te schrijven.

Bankrekeningnummer: NL45 INGB 0001221216

Belangrijke documenten:

Statuten
Huishoudelijk regelement
Machtigingsformulier

De vereniging stelt zich ten doel:

Het bevorderen van de sociale samenhang van de bewoners van Zeegse, alsmede het behartigen van het algemeen belang van het dorp en haar inwoners.

Dat doel tracht ze te bereiken door:

  • Het organiseren van festiviteiten, sport- en spelevenementen.
  • Het beleggen van vergaderingen en contactavonden.
  • Het als spreekbuis fungeren namens de buurt naar verschillende instanties.

Activiteiten vereniging

celebration

Elk jaar vindt er in het voorjaar een algemene ledenvergadering plaats. U wordt hierover tijdig geinformeerd, zowel op deze website als in het Zeegser Loopje. Zie de agenda op de hoofdpagina van de website, daar kunt u ook de benodigde stukken downloaden.

diversity_3

In juli wordt de Zeegser Brinkdag georganiseerd, een groot dorpsfeest met vertier voor jong en oud. 

record_voice_over

In december wordt er op de Brink een kerstboom opgezet en op oudjaarsdag worden er olieballen gebakken. De opbrengst is bestemd voor de activiteiten in het dorp. Overdag wordt er flink met carbid geknald en is er net na 12-en groots vuurwerk vanaf de Brink. 

Het bestuur bestaat uit:

Annet Hadders (voorzitter)
Annet Hadders (voorzitter)

Toos Docter (secretaris)
Toos Docter (secretaris)

Johan van Fessem (penningmeester)
Johan van Fessem (penningmeester)

Morijn Bourgonje
Morijn Bourgonje

Ingmar van der Woude
Ingmar van der Woude

Website laten maken door Dotsimpel